Personakt

Olof "Jätten" Dalkarl


Barn med ?

Barn:
? ?

Noteringar

Post 2508

Släktboksavsnitt: BureättenOlof /Dalkarl/
”Jätten”


Bor/vistas Burträsk, Skellefteå sn, Västerbotten. Se Johan Bures släktbok i autograf

Ur tryckta källor och litteratur

Ur tryckta bearbetningar Hälsingarna (i vilket uttryck man för medeltiden inbegrep de bofasta invånarna i de nordligare kustlandskapen) framställdes av 1600-talets antikvarier som en av de särskilt framstående grupperna inom det svenska väldet, kanske främst för att man visste näst intill ingenting om Hälsinglands äldre historia. Man föreställde sig på fullt allvar att Hälsingland i forna tider varit befolkat av jättar och såg i de högresta hälsingarna deras ättlingar. Widenberg (2006), s. 115 f

Johan Bures genealogier

Johan Bures släktbok i autograf I den omarbetade version av berättelsen om Härse i Bure som Johan Bure lagt till i autografen sägs om denne.: ”Han fik Olof Dalekarls Dotter til Hustru. Denne Olof Dalekarl war en af Jättarnas aflefwa en mächta stoor man, och bodde der nu står Bureträskz Kyrkeby.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139v[s. 67], fol. 140r[s. 68]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 I den sena avhandling om Bureättens namn och ålder som Johan Bure i efterhand tillfogat släkttavlorna finns följande uppgift om Härse i Bure i redogörelsen för ortnamn med Burenamn: ”Burasand är en hamn der Härse Bure ländade när han förde sin brud, Oluf Dalekarls jättens Dotter i Buraträsk till Bure.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 19[fol. 19r]

Avvikelser i Johan Bures genealogier

Uppgift i autografen saknas i X37 Att Olof Dalkarl var ättling till jättar och bodde där Burträsks kyrkby står är uppgifter som saknas i de svenska avskrifterna av släktboken.

Person i X37 saknas i autografen Uppgiften om Burasand i avskriften X37 saknas i autografen.