Personakt Antavla

VI:49 Tufve Andersson

X - Torpare, Bonde. Blev 75 år.

Far:VII:97 Anders Christensson (1720 - 1800)
Mor:VII:98 Gunnil Nilsdotter (1731 - 1806)

Född:1764-07-31 Mjöböket, VisseltoftaDom. 7 p. Trinit: (Trefaldighet) döptes ett piltebarn ifrån Mjöböket n [eller] e [plus förkortning] (namn:) Tufve (eller Tufven) som föddes den 31 juli, föräldrarna Anders Christensson och Gunnil Nilsdotter.
Gudmor: Gunnil Christensdotter i Björkerås. Testes: Lusse Andersson i Gräsljunga?, ... Christen Christensson i Biörkerås, hustru Karna/Anna (?) Tufvedsdotter i Drakaberga.
 
Döpt:1764-08-05 Visseltofta (L)
Konfirmerad:1781-07-22 Visseltofta (L)
Bosatt:mellan 1805 och 1820 Drakaberga, VisseltoftaInte säker på året de flyttade dit.
Flytt:1820-03-28 Drakeberga, Visseltofta -> Foglehult, HallarydNo. 131. Torp. Tufve Andersson med Hustru o 2 barn. Född 1764 31/7. Från Drakeberga i Wisseltofta, till Foglehult. 3 män, 1 kvinna.
Död:1840-06-17 Fågelhult, HallarydDödsorsak: Ålderdomssvaghet.
Undantagsmannen, Enklingen Tuvid Andersson fr Foglehult, 75 år, 10 mån, 17 dgr.
Född den 31 maj (sic!) 1764, Fadr. Andersson, Fadr Anders, Modr Gunnild Andersdtr i Mjöböke af Wiseltofta. Kom vid 16 års ålder bort af tjenst (?). Gifte sig 1796 med Pig. Sara Torstensdr (?) fr Mjöböke, med hvilken han haft 4 barn. En son och 3 döttrar, alla lefva. Blef Enkoman 1815. Ingick nytt äktenskap 1816 med Pig. Elna Nilsdr från Kylle i Wiseltofta socken, med hvilken han haft 4 söner och En dotter som lefva. Blefvo ånyo Enkoman 1835. Haft god helsa utom de sista veckorna. Dog den 17 Juni kl 5 efm.
 
Begravd:1840-06-24 Hallaryd
Bouppteckning:1840-06-25 Fågelhult, Hallaryd"Bouppteckning efter nuaflidne enkomannen och undantagsegaren Tufwe Andersson i Foglehult, som dog den 17:de i denna månad och lämnade efter sig 6 st. barn och brystarfwingar nämmeligen, sonen Per Tufwesson, myndig, Anders och myndig, Christen på 20:de året, Swen på 18:de, Per den yngste på 11:te och dottren Gunnel på 13:de året,
hwar till anslag? till förmyndare för de 4:de omyndige barnen bofaste och wederhäftige män Lars Swensson i Brötan af Hallaryd socken och Per Björnsson i Mjöböke af Wisseltofta socken Christianstads län, hwilka äro närmaste anhörige, och till wärderingsmän framkallades Anders Nilsson och Olaf Persson i Foglehult.
Egendommen upgifwes af den myndige sönen Anders samt Christen, Tufwessons söner - och de förmantes att densamma riktigt upgifwa sådant det sig befans wid dödstimman som de med liflig ed styrka kunna om så på fodras, upgafwo som följer:
Contantepänningar efterfrågades män fans inte, fastighet inte, sylfwer inte."
I boet fanns lite tenn, lite koppar, några järnsaker, en del träsaker. Som boskap en koo till ett värde av 12 riksdaler.
Summa tillgångar: 272,42; summa skulder: 53,38,6; behållning: 219,4.
 
Arvskifte:1841-04-10 Sånnesholma, Hallaryd(Avskrift) År 1841 den 10 April infann sig undertecknad uti Sånnesholma för att mottaga ärfda medlen efter aflidne Enkomannen Tuve Andersson i Foglehult hwarvid uppwistes alla till Sterbhuset förande handlingar och deribland bouppteckningen och auctionsprotocollet af den 25 juni 1840 hwarpå förrättades arfskifte på behållningen sedan gäld och skulder woro afdragna komma alla 6 st barnen att få lika i arfsrätt enligt den aflidnes ord då han sade att flickan skulle gå lika med sönerne emedan han lefde
och således fördelas behållningen i de myndige arfwingarnes och de omyndiges närwaro som här under tecknar sine namn som lagligen tillförordnade förmyndare äro förordnade och företogs skiftet på följande sätt nemligen:
... Då i behållning, som fördelas emellan 6 st barn: 251,16,6½. Pehr, myndig: 41,42,9. Anders, myndig: 41,22,9. Christen, omyndig: 41,15,9. Swen, omyndig: 41,15,9. Pig. Gunnel, omyndig: 41,15,9. För sonen Pehr, omyndig, afgick som fosterlön (?) för ett år med kläder och lärdom i sin Christendomskunskap till nämndemannen Jöns Andersson i Sånnesholma: 10,0,10 - således hans del blifver icke mera än: 31,15,9.
 

Äktenskap med Sara Torstensdotter (1758 - 1815)

Vigsel:1793-04-03 Visseltofta (L)Drängen och Torpare Tufve Andersson från Miöböket, samt Pigan Sara Torstens dotter från Drakebergatorp (?).

Tufve tjänade dräng hos sin blivande makas far på Drakaberga
 

Äktenskap med VI:50 Elna Nilsdotter (1792 - 1835)

Vigsel:1817-07-21 Visseltofta (L)Enklingen och Torparen i Drakeberga Tuve Andersson och Pigan Elna Nilsdotter i Kylle.
Elna bonddotter från Kylen.
 

Barn:
Anders Tufvedsson (1817 - )
Kristen Tufvedsson (1821 - )
Sven Tufvedsson (1823 - )
V:24 Gunnil Tufvedsdotter (1827 - 1910)
V:25 Per Tufvedsson (1830 - 1911)

Noteringar

Ur "Torp och backstugor i Visseltofta socken" av S. Gunnarsson (s 325-326):
"Nr 313 Kjölsa Johnens (1793-1876). Det är samma torplycka som föregående [Torstens torp, låg på hemman nr 1.5, något över 100 m från ån och ungefär lika långt söder om kvarnvägen], men byggnaderna har legat omkring 130 m norr eller nordost om de gamla husen, norr om förutnämnda kvarnväg och omkring 200 m från ån. Numera en gräsbeväxt lycka med de gamla byggnadsgrunderna synliga. Bebyggdes 1793 av dåvarande markägaren Torsten Nilssons svärson Tuve Andersson. Detta var ett av de förnämligare torpen, vilket bland annat framgår av 1805 års mantalslängd, enligt vilken Tuve skulle erlägga skatt för fyra fönster. Inget annat torp i socknen hade fyra fönster. Att Tuve var bondson och hustrun dotter på stället förklarar kanske den relativt luxuösa begyggelsen. Tuve var broder till Christen Andersson på Månsa Gollans backstuga i Mjöbygget.
[...] Vid bouppteckningen 1815 efter Sara fanns här bland annat fyra fäkreatur och fem får. Egendomligt nog omnämndes inte husen. Värderingsumma 1086 Rd.
[...] Familjen flyttade till Hallaryds sn 1820."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1764 Födelse 1764-07-31 Mjöböket, Visseltofta
1764 5 dagar Dop 1764-08-05 Visseltofta (L)
1781 16 år Konfirmation 1781-07-22 Visseltofta (L)
1792 28 år Makan VI:50 Elna Nilsdotter föds 1792-09-04 Kylle, Visseltofta
1793 28 år Vigsel Sara Torstensdotter 1793-04-03 Visseltofta (L)
1800 35 år Fadern VII:97 Anders Christensson dör 1800-03-07 Mjöböket, Visseltofta
>1805 Bosatt mellan 1805 och 1820 Drakaberga, Visseltofta
1806 Modern VII:98 Gunnil Nilsdotter dör 1806 Mjöböket, Visseltofta
1815 50 år Makan Sara Torstensdotter dör 1815-01-01 Drakaberga, Visseltofta
1817 52 år Vigsel VI:50 Elna Nilsdotter 1817-07-21 Visseltofta (L)
1817 53 år Sonen Anders Tufvedsson föds 1817-08-08 Drakeberga, Visseltofta
1820 55 år Flytt 1820-03-28 Drakeberga, Visseltofta -> Foglehult, Hallaryd
1821 56 år Sonen Kristen Tufvedsson föds 1821-02-15 Fågelhult, Hallaryd
1822 58 år Brodern Sven Andersson dör 1822-12-19 Kylen nr 2, Visseltofta
1823 58 år Sonen Sven Tufvedsson föds 1823-04-20 Fågelhult, Hallaryd
1827 63 år Dottern V:24 Gunnil Tufvedsdotter föds 1827-12-28 Fågelhult, Hallaryd
1830 65 år Sonen V:25 Per Tufvedsson föds 1830-05-10 Fågelhult, Hallaryd
1835 71 år Makan VI:50 Elna Nilsdotter dör 1835-10-25 Fågelhult, Hallaryd
1840 75 år Död 1840-06-17 Fågelhult, Hallaryd
1840 Begravning 1840-06-24 Hallaryd
1840 Bouppteckning 1840-06-25 Fågelhult, Hallaryd
1841 Arvskifte 1841-04-10 Sånnesholma, Hallaryd