Markaryds kyrkohistoria

 • Medeltiden: Markaryds första kyrka, som troligtvis var en träkyrka, byggdes på samma plats som dagens kyrka. Dopfunten är från 1100-talet. Markaryd utgjorde under medeltiden eget pastorat.
 • Mellan 1164 och 1170: Växjö stift bildades och omfattade Värend, Finnveden (bl.a. Sunnerbo härad) och Njudung.
 • 1248: Finnveden och Njudung tilldelades Jönköpings stift.
 • 1307: Äldsta omnämnandet av Markaryd.
 • 1342: Första skriftliga belägget av Markaryd.
  • Omnämnandet sker i ett brev från kaniken Germund i Linköpings domkyrka (Härenstam 1949:417). I samme Germunds testamente från 1350 omtalas att dennes föräldrar och bror var begravda i Markaryds kyrka (SHDK nr:6067).
 • 1400-talet: Träkyrkan ersattes troligtvis av en stenkyrka.
 • 1555: Finnveden återupptogs i Växjö stift.
 • 1536–1663: Moderförsamling i pastoratet Markaryd och Hinneryd.
 • 1664–1708: Eget pastorat.
 • 1709–1874: Moderförsamling i pastoratet Markaryd och Hinneryd.
 • 1790-talet: Den medeltida stenkyrkan byggdes till/om. Bland annat byggdes ett nytt kyrktorn år 1795.
 • 1851, 21 maj: Kyrkan träffades av blixten och kyrkböckerna brann upp. Enbart kyrktornet stod kvar efter branden.
 • 1850-talet: Den nuvarande kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil. Den invigdes 1857 med togs i bruk redan vid advent 1854. Arkitekt var Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Det tidigare kyrktornet höjdes med 2,5 meter och försågs med en lanternin.
  • Kyrkogården utvidgades då, eller i slutet av 1700-talet, västerut med en rundel framför kyrkporten.
 • Fr.o.m. 1875: Eget pastorat.
 • 1877: Prästgården drabbades av eldsvåda och kyrkböckerna brann upp.
 • 1878–1893: Kyrkogården utvidgades i etapper österut och söderut.
 • 1930-talet: Kyrkogården utvidgades ytterligare.
 • 1950-talet: Gravkapell och pumphus uppfördes söder om kyrkan. Omläggning av kyrkogården genomfördes på olika sätt; bland annat vändes många gravstenar för att kunna läsas från gångarna. Gamla gravstenar togs bort, flyttades eller renoverades.
 • 1986: Minneslunden invigdes.
 • 2005: Sockenstugan hotades av rivning men bevarades slutligen och flyttades från andra sidan vägen till sin nuvarande plats öster om kyrkan.
 • 2007: Askgravlunden invigdes.

Källor:

Markaryds kyrka. Arkeologisk förundersökning 2017. Arkeologisk rapport 2017:18. Kalmar läns museum. Johan Åstrand.

Riksarkivet/Arkiv Digital. Arkivinfo.

Svenska kyrkan.

Riksantikvarieämbetet.

Markaryds kyrka Markaryds kyrka