Markarydsregistret

Rekonstruktion av Markaryds kyrkböcker

Senast uppdaterat: 1 november 2020

Med Markarydsregistret görs ett försök att rekonstruera Markaryds uppbrunna kyrkböcker.

Markaryds kyrkoarkiv blev till stor del förstört vid eldsvådor åren 1851 och 1877. För släktforskare i Markaryds församling är de uppbrunna kyrkböckerna ett stort problem. Långa perioder finns det inte någon kyrkbok att tillgå och det är lätt att personer bara ”försvinner” i sökandet bakåt i tiden. Med detta register har vi som långsiktigt, ambitiöst mål att hitta alla som föddes och/eller dog i Markaryds församling mellan 1717 och 1860.

Detta saknas:

 • FB: 1717–1860
 • VB: 1717–1833, 1835–1852
 • DB: 1717–1860
 • HFL: –1770, 1837–1871

Felaktigheter och kompletteringar tas tacksamt emot på info@jkblom.se

Källor som ingår

 • Folkräkningar 1860, -70, -80 (födda 1700-1861), 1930 (födda till och med 1862) (SVAR)
 • Sveriges dödbok 7 (födda till och med 1862)
 • Gravstensinventeringen (födda till och med 1861)
 • KGF:s databas
 • Bouppteckningsregister (döda 1735-1862)
 • Markaryd H III:1 bilaga födsel och dop
 • Traryds husförhörslängder (till 1853)
 • Hinneryds husförhörslängder (till 1856)
 • Inrikes pass (Genealogiska föreningen)
 • Jordeböcker (en bråkdel: 1728-1742 i Sjöaryd Skg, Flässeryd, Bösalt, Ryd, Tånneryd Vg och Ög, Skiphult, N Haghult, Bråthult, Övre G-böke)
 • Summariska folkmängdsredogörelser – utflyttade till utrikes ort 1865-1871
 • Centrala soldatregistret (socken: Markaryd)

På gång

 • Bouppteckningar
 • Mantalslängder
 • gravar.se
 • Domböcker Sunnerbo häradsrätt (gjort: HT 1860 (Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:312 (1860) Bild 8940 (AID: v465796.b8940, NAD: SE/VALA/01582)
 • Markarydsböckerna
 • Göteryds husförhörslängder
 • Hallaryds husförhörslängder
 • Markaryds kyrkstämmoprotokoll
 • Torp och backstugor i Visseltofta socken, S Gunnarsson
 • Dagstidningsnotiser från Kungliga bibliotekets digitaliserade tidningar: tidningar.kb.se

Att göra

 • Fler hembygdsböcker
 • Sunnerboarkivet?
 • Generalmönsterrullor
 • Skiftesprotokoll
 • Utrikesdepartementet med föregångare, Godkända svenska medborgarrättsförklaringar
 • Församlingsutdrag 1860 (lite påbörjat)

Tidslinje

 • Medeltiden: Markaryds första kyrka, som troligtvis var en träkyrka, byggs. Dopfunten är från 1100-talet. Markaryd utgör under medeltiden eget pastorat.
 • 1342: Första skriftliga belägget av Markaryd.
  • Omnämnandet sker i ett brev från kaniken Germund i Linköpings domkyrka (Härenstam 1949:417). I samme Germunds testamente från 1350 omtalas att dennes föräldrar och bror var begravda i Markaryds kyrka (SHDK nr:6067).
 • 1400-talet: Träkyrkan ersattes troligtvis av en stenkyrka.
 • 1536–1663: Moderförsamling i pastoratet Markaryd och Hinneryd.
 • 1664–1708: Eget pastorat.
 • 1709–1874: Moderförsamling i pastoratet Markaryd och Hinneryd.
 • 1790-talet: Den medeltida stenkyrkan byggs om. (Möjligtvis föregicks stenkyrkan av en träkyrka på medeltiden.) Bland annat byggs ett nytt kyrktorn år 1795.
 • 1851, 21 maj: Kyrkan träffas av blixten. Enbart kyrktornet stod kvar efter branden. Kyrkböckerna brinner upp.
 • 1850-talet: Den nuvarande kyrkan byggs. Den invigdes 1857 med togs i bruk redan vid advent 1854. Arkitekt var Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Det tidigare kyrktornet höjdes med 2,5 meter.
  • Kyrkogården utvidgades då, eller i slutet av 1700-talet, västerut med en rundel framför kyrkporten.
 • Fr.o.m. 1875: Eget pastorat.
 • 1877: Prästgården brinner ner. Kyrkböckerna brinner upp.
 • Efter 1893: Kyrkogården utvidgas österut och söderut.

Källor:

Markaryds kyrka. Arkeologisk förundersökning 2017. Arkeologisk rapport 2017:18. Kalmar läns museum. Johan Åstrand.

Riksarkivet/Arkiv Digital. Arkivinfo.

Svenska kyrkan.