Personakt Antavla

Olof "Gamle Olof" Härsesson

Far:Härse
Mor:? ?

Född:omkring 1380 Bureå, Västerbottens länSlutet av 1300-talet

Barn med ?

Barn:
Anders Olofsson (1425? - )
Olof Olofsson (1425? - )

Noteringar

Boström: Olof Hersesson. Född troligen i slutet av 1300-talet. Troligen far till Anders och Olof i Bure. Finns inte belagd i andra handlingar än Johan Bures släktbok.
Y-DNA haplogrupp G2a G2-P15 G2-S2808. [Peter Sjölund]

Post 2529
Släktboksavsnitt: Bureätten
Olof /Härsesson/
”Gamle Olof”
f. i Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten
Född Bure+, Skellefteå sn, Västerbotten. Far: Härse [1068] Mor: N.N. [2284] Se föräldrarnas personakter
Bor/vistas Bure [nr 2], Skellefteå sn, Västerbotten. Se Johan Bures släktbok i autograf

Johan Bures genealogier
Johan Bures släktbok i autograf I det försök till harmonisering av Carl Oxenstiernas uppenbarligen förfalskade Buregenealogi med Andreas Bureus släkttavla över sin fädernehärstamning som Johan Bure skrivit direkt intill den oxenstierna genealogin har Johan Bure lagt in ”Olof” som son till ”Herse” och som mormors farfars farfar till Andreas Bureus. Johan Bures släktbok i autograf, s. 133[s. 60]
”Olof”, son till ”Härse” och far till ”Anders”, skrivs som släktled ”3” i en stamtavla som jämte en annan tillagts i ett sent skede – troligen omkring 1639 – av Johan Bure och som föregår de egentliga släkttavlorna. Från den sjätte generationen räknat från och med stamfadern Fale delar sig stammen i två grenar, varav den ena ursprungligen slutade med slottsskrivaren Olof Jonsson i Örebro och den andra med dennes fyrmänning, Johan Bure själv och dottern Karins barn. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 129r[fol. 245r]
”Thenne Olof kalla the Gamle Olof.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139r[s. 66]
Enligt Johan Bures notering hade kusinen Jonas Bure gett honom en ”sedel”, en litet papper, som skulle utvisa hans och brödernas härstamning från släkten i Bure. Lappen, som är inlagd i Johan Bures autograf som s. 135, har på baksidan texten: ”Så lydde den Sedelen Jonas Bureeus skreef ur Andreae gömer'”. På framsidan (s. 136) finns en liten stamtavla utgående från Olof Härsesson i Bure: ”Olof Herseson kom(m)en af Fale hin Vnge [överstruket: i Byrestadh] uti Melpada.” Son: ”Fale Bure”. Söner: ”Sven Bure” och ”Peder Faleson”. Den senares son: ”Sven Pederson”. Söner: ”Her Lars i Seberådh” och ”Jon Svenson Höfuidzman horu(m) relator [dvs. den som berättat om dessa]”. I marginalen skrives ”Lare(n)s Bure 1482” och ”Sten Bure 1560.” (Det är väl den sista anteckningen som får Johan Bure att identifiera Sten Bure som en Bureättling.) Johan Bure har utifrån denna lapp fört in denna släktgren i sin autograf på s. 134 (s. 61). Bläcket och stilen visar att detta gjordes i efterhand. Johan Bures släktbok i autograf, s. 135, s. 136
I den senare tillagda släktgren som förmenas utvisa herr Engelbrekts i Säbrå härstamning på raka fädernet från Bureätten skrivs överst: ”Oloff Härses yngste son besatt Bure.” Johan Bures släktbok i autograf, s. 134[s. 61]
Johan Bure nämner honom i en anteckning rörande Olof Härsessons son Olof Olofsson i Bure: ”Olof Olofson besatt sins faders gård der nu 1601 Johan Bure boor sunna(n) ån.” Johan Bures släktbok i autograf, fol. 196r[s. 171]

Johan Bures släktbok, avskrift X37 ”Olof Herseson han besatt sin faders gård Bure men Fale hans broder fick [uppsl. 27:] sins faders Fäbodar, och bygde der och kallade thet Falämark, ther nu bo [uppsl. 28:] Säxton grannar, som alle af honom komne äro, och intet finnas i denna boken. [uppsl. 29:] thenna Olof kalla de gamle Olof. (etc).” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 26, uppsl. 27, uppsl. 28
Johan Bure nämner honom i en anteckning rörandesonen Olof Olofsson i Bure: ”Olof Olsson sägz hafwa haft 2 söner och 9 döttrar.” På motstående sida av uppslaget: ”Olof Olofsson besatt sin faders gård, der nu 1601. Johan Bure bor sunnan ån.” Johan Bures släktbok, avskrift X37, uppsl. 84

Johan Bures släktbok, avskrift X36 I den avhandling om namnet och ätten Bure som inleder släktboken har Johan Bure skrivit: ”Bure uti Norrbottn är een by, som nu i Ottonde leed ifrån Olof HärseSon, som der först war född i Bure, och senast satt ensam, är så förwidgat, att der boo åtto grannar alle af ägorne wäl behåldne.” Johan Bures släktbok, avskrift X36, fol. 131r[fol. 12r]

Kommentarer Den Johan Bure eller Johan (Jonsson) i Bure som 1601 anges bo på det hemman där Olof Härsesson bott var skattebonde på det hemman i Bure som sedermera fick jordeboksnumret 2.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1380? Födelse omkring 1380 Bureå, Västerbottens län
1425? Sonen Olof Olofsson föds omkring 1425 Bureå, Västerbottens län
1425? Sonen Anders Olofsson föds omkring 1425 Bure, Skellefteå