Markaryd

Antalet poster i databasen

10942

Antalet unika personnummer i databasen

8752

De vanligaste förnamnen

Antal Förnamn
871 Nils
608 Sven
561 Johanna
497 Per
474 Anna
461 Johannes
437 Lars
280 Johan
276 Jöns
249 Jon
231 Anders
203 Jonas
177 Swen
176 Stina
176 Kristina
168 Kerstin
135 Gustaf
132 Ingeborg
125 Gunne
120 Bengta

De vanligaste efternamnen

Antal Efternamn
734 Nilsson
680 Svensson
494 Nilsdotter
469 Svensdotter
464 Persson
342 Larsson
299 Persdotter
249 Johansson
243 Jönsson
226 Larsdotter
205 Jönsdotter
202 Jonsson
182 Johansdotter
169 Andersson
158 Jonsdotter
122 Johannesson
120 Andersdotter
110 Jonasson
106 Johannesdotter
97 Tuvesson

De vanligaste dödförsamlingarna

Antal Dödförsamling
3449 Markaryd
84 Hinneryd (G)
59 Vittsjö (L)
52 Traryd (G)
38 Markaryd (G)
30 Hallaryd
23 Hishult (Halland)
18 Skånes-Fagerhult (L)
14 Visseltofta (L)
13 Knäred (Hallands län)
11 Göteryd (G)
10 Finja (L)
10 Osby (L)
9 Norra Vram (M)
9 Hamneda
9 Lunds domkyrkoförsamling (M)
8 Farstorp (L)
8 Stoby (L)
7 Uppsala (Uppsala län)
7 Landskrona (M)

De vanligaste civilstånden

Antal Civilstånd
2612 gift
1600 ogift
1482 änk.
601 barn
30 nygift
15 og
10 frånskild
1 änkl.
1 änkling
1 gift; änk.
1 gift/änk

De vanligaste titlarna eller yrkena

Antal Titel/yrke
851 Hemmansägare
665 Åbo
561 Soldat
346 piga
328 dräng
328 hustru
306 son
222 dotter
192 undantag
123 Barn
103 torpare
66 inhyses
59 mannen
45 änka
35 Drängen
33 Pigan
32 Dottern
30 Änkan hustru
26 hemmansåbo
26 Bonde

Könsfördelninge

Antal Kön
4200 K
6726 M

Normerade Förnamn

Förnamn Normerat förnamn
Adolfina Wilhelmina Adolfina Vilhelmina
Adolph Adolf
Albreckt Albrekt
Albrect Albrekt
Alma Carolina Eleonora Alma Karolina Eleonora
Anders Gustaf Anders Gustav
Anna Catharina Anna Katarina
Anna Christina Anna Kristina
Anna Elisabeth Anna Elisabet
Anna Mathilda Anna Matilda
Anna Scharlotta Anna Charlotta
Annalena Anna Lena
Annica Annika
Arfvid Arvid
Arfwid Arvid
Arvidus Arvid
Beata Christina Beata Kristina
Benditta Benedikta
Benedicta Benedikta
Bengdt Bengt
Bengt Gustaf Bengt Gustav
Biritta Britta
Bothild Botild
Botolph Botolf
Botwedet? Botvid?
Botwid Botvid
Bängta Bengta
C K
Carin Karin
Caring Karin
Carl Karl
Carl August Karl August
Carl Christian Karl Kristian
Carl Filip Karl Filip
Carl Fredrik Karl Fredrik
Carl G Karl G
Carl Gustaf Karl Gustav
Carl Gustav Karl Gustav
Carl J Karl J
Carl Johan Karl Johan
Carl Lorentz Karl Lorens
Carl Magnus Karl Magnus
Carl Mauritz Hjalmar Karl Maurits Hjalmar
Carl Tobias Karl Tobias
Carl W. Karl V.
Carl Wilh. Karl Vilh.
Carl Wilhelm Karl Vilhelm
Carl? Olof? Karl? Olov?
Carolina Frederica Karolina Fredrika
Carolina Fredrica Karolina Fredrika
Carolus Caroli Karl
Catarina Katarina
Catarina Maria Katarina Maria
Catharina Katarina
Catrina Katarina
Ch K
Ch? K?
Ch. K
Chatarina Katarina
Christ. Krist.
Christen Kristen
Christer Krister
Christer? Krister?
Christian Kristian
Christina Kristina
Christina Catarina Charlotta Kristina Katarina Charlotta
Christina Cath. Kristina Kat.
Christina Catharina Charlotta Kristina Katarina Charlotta
Christina Elisabet Kristina Elisabet
Christine Kristine
Christion Kristion
Christjon Kristion
Christoffer Kristoffer
Christopher Kristoffer
Cicilia Cecilia
Cissa Sissa
Cristen Kristen
Crister Krister
Cristina Kristina
Daan Dan
Dahn Dan
Eleonora Catharina Eleonora Katarina
Eric Erik
Eric Johan Erik Johan
Erick Erik
Erlandus Erland
Eskell? Eskil?
Esther Ester
Estreth Estrid
Eva Sophia Eva Sofia
Fendric Fenrik
Fredric Fredrik
Fredrica Fredrika
Fredrica Susanna Fredrika Susanna
Fredrick Fredrik
Fridric Fredrik
Fridrica Susanna Fredrika Susanna
Fridrik Fredrik
Friedrik Adam Fredrik Adam
Gamalie Gamaliel
Gundla Gundela
Gunil Gunnil
Gunild Gunnild
Gunilda Gunnilda
Gunnilla Kristina Gunilla Kristina
Gustaf Gustav
Gustaf Elof Gustav Elof
Gustaf Fredrik Gustav Fredrik
Gustaf Lorens Gustav Lorens
Gustafva Gustava
Gustafva Sofia Gustava Sofia
Gustawa Gustava
Hedvig Elisabeth Hedvig Elisabet
Hedwig Elisabeth Hedvig Elisabet
Helena Sophia Helena Sofia
Hilda Carolina Hilda Karolina
Hilda Sophie Hilda Sofie
Hindrick Henrik
Hindrik Henrik
Ida Eufrosyne Ida Eufrosina
Ingebor Ingeborg
Ingerd Ingegerd
Inggärd Ingegerd
Ingiar Ingegerd
Ingier Ingegerd
Ingierd Ingegerd
Ingiär Ingegerd
Ingiärd Ingegerd
Ingjerd Ingegerd
Ingjärd Ingegerd
Ingred Ingrid
Ingredh Ingrid
Ingri Ingrid
Ingrid Mari Ingrid Marie
Ingärd Ingegerd
J C? J K?
Jacob Jakob
Jean Gustaf Jean Gustav
Johan Adolph Johan Adolf
Johan Christoffer Johan Kristoffer
Johan Fredrik Olof Wilhelm Johan Fredrik Olof Vilhelm
Johan Gustaf Johan Gustav
Johan Jacob Johan Jakob
Johana Johanna
Johanna Christina Johanna Kristina
Johanna Mathilda Johanna Matilda
Joseph Josef
Karl Gustaf Karl Gustav
Katrina Katarina
Kersti Kerstin
Kierstin Kerstin
Kirstin Kerstin
Kjerstin Kerstin
Krestjan Kristian
Kristjon Kristion
Lussia Lusia
M C M K
Magnie Magnus
Marcus Markus
Margreta Margareta
Maria Christina Maria Kristina
Mathes Mattis
Mathilda Matilda
Mathis Mattis
Mattes Mattis
Märtha Märta
Mätta Metta
Nicklas Niklas
Nickolaus Niklas
Niclas Niklas
Nicol. Nikol.
Nills Nils
Nils Gustaf Nils Gustav
Olofva Olova
Oluf Olof
Olufwa Olova
Oscar Oskar
Paulus Paul
Pehr Per
Pehrnilla Pernilla
Philip Filip
Philiph Filip
Påfwel Påvel
Påfwell Påvel
Påhl Pål
Påwel Påvel
Pähr Per
Pär Per
Salumon Salomon
Segrid Sigrid
Segryd Sigrid
Sisa Sissa
Swen Sven
Swen? Sven?
Swän Sven
Swänborg Svenborg
Thilda Sofia Tilda Sofia
Thora Tora
Thore Tore
Thure Leonard Ture Leonard
Thuved Tuve
Trufved Trued
Trufwed Trued
Trulls Truls
Truved Trued
Tufed Tuve
Tufve Tuve
Tufve? Torsten? Tuve? Torsten?
Tufved Tuve
Tufwe Tuve
Tufwed Tuve
Ture? Tufve? Ture? Tuve?
Tuved Tuve
Tuved? Tuve?
Tuwe Tuve
Ulrica Elisabeth Ulrika Elisabet
Ulrika Elinor Ulrika Ellinor
Wijar Viar
Wilhelmina Vilhelmina
Wolmar Volmar
Zakarias Sakarias
Zander Sander
Åstwedt Åsved

Alla räkningar är baserad på antalet poster och inte antalet unika personnummer.