Markaryd

Antalet poster i databasen

11096

Antalet unika personnummer i databasen

8954

De vanligaste förnamnen

Antal Förnamn
874 Nils
635 Sven
583 Johanna
509 Per
497 Anna
453 Johannes
437 Lars
285 Johan
272 Jöns
259 Jon
234 Anders
200 Jonas
183 Stina
182 Kerstin
178 Kristina
172 Swen
143 Ingeborg
134 Gustaf
131 Elin
128 Bengta

De vanligaste efternamnen

Antal Efternamn
733 Nilsson
656 Svensson
506 Nilsdotter
490 Svensdotter
450 Persson
342 Larsson
313 Persdotter
252 Johansson
240 Larsdotter
238 Jönsson
219 Jönsdotter
199 Jonsson
194 Johansdotter
174 Jonsdotter
169 Andersson
130 Andersdotter
111 Johannesson
107 Jonasson
92 Gunnesdotter
88 Gunnesson

De vanligaste dödförsamlingarna

Antal Dödförsamling
3705 Markaryd
87 Hinneryd
59 Vittsjö (L)
51 Traryd
38 Markaryd (G)
30 Hallaryd
17 Hishult (N)
15 Skånes-Fagerhult (L)
10 Visseltofta (L)
9 Hamneda
9 Norra Vram (M)
9 Osby (L)
8 Stoby (L)
8 Farstorp (L)
8 Finja (L)
7 Munka-Ljungby (L)
7 Helsingborgs stadsförsamling (M)
7 Lunds domkyrkoförsamling (M)
6 Knäred (N)
6 Uppsala

De vanligaste civilstånden

Antal Civilstånd
2382 gift
1791 ogift
1325 änk.
275 g
103 og
81 änk
78 barn
41 änkl
16 dödfödd
8 frånskild
2 änkling
2 änka
1 gift; änk.
1 gift/änk
1 änk./gift

De vanligaste titlarna

Antal Titel
851 Hemmansägare
665 åbo
571 Soldat
402 hustru
349 piga
328 dräng
306 son
215 dotter
155 undantag
123 Barn
96 Torpare
82 mannen
65 Inhyses
43 drängen
40 Pigan
33 Undant.
32 Dottern
30 Änkan hustru
29 Enka
26 hemmansåbo

Könsfördelninge

Antal Kön
4365 K
6713 M

Normerade Förnamn

Förnamn NormeratFörnamn
Adolfina Wilhelmina Adolfina Vilhelmina
Adolph Adolf
Albreckt Albrekt
Albrect Albrekt
Alma Carolina Eleonora Alma Karolina Eleonora
Anders Gustaf Anders Gustav
Anna Catharina Anna Katarina
Anna Christina Anna Kristina
Anna Elisabeth Anna Elisabet
Anna Mathilda Anna Matilda
Anna Scharlotta Anna Charlotta
Annalena Anna Lena
Annica Annika
Arfvid Arvid
Arfwid Arvid
Arvidus Arvid
Beata Christina Beata Kristina
Benditta Benedikta
Benedicta Benedikta
Bengdt Bengt
Bengt Gustaf Bengt Gustav
Biritta Britta
Bothild Botild
Botolph Botolf
Botwedet? Botvid?
Botwid Botvid
Bängta Bengta
C K
Carin Karin
Caring Karin
Carl Karl
Carl August Karl August
Carl Christian Karl Kristian
Carl Fredrik Karl Fredrik
Carl G Karl G
Carl Gustaf Karl Gustav
Carl Gustav Karl Gustav
Carl J Karl J
Carl Johan Karl Johan
Carl Lorentz Karl Lorens
Carl Magnus Karl Magnus
Carl Tobias Karl Tobias
Carl Wilhelm Karl Vilhelm
Carl? Olof? Karl? Olov?
Carolina Frederica Karolina Fredrika
Carolina Fredrica Karolina Fredrika
Carolus Caroli Karl
Catarina Katarina
Catarina Maria Katarina Maria
Catharina Katarina
Catrina Katarina
Ch K
Ch? K?
Ch. K
Chatarina Katarina
Christ. Krist.
Christen Kristen
Christer Krister
Christer? Krister?
Christian Kristian
Christina Kristina
Christina Catarina Charlotta Kristina Katarina Charlotta
Christina Catharina Charlotta Kristina Katarina Charlotta
Christina Elisabet Kristina Elisabet
Christion Kristion
Christjon Kristion
Christoffer Kristoffer
Christopher Kristoffer
Cicilia Cecilia
Cissa Sissa
Cristen Kristen
Crister Krister
Cristina Kristina
Daan Dan
Dahn Dan
Eleonora Catharina Eleonora Katarina
Eric Erik
Eric Johan Erik Johan
Erick Erik
Erlandus Erland
Eskell? Eskil?
Esther Ester
Estreth Estrid
Eva Sophia Eva Sofia
Fredric Fredrik
Fredrica Fredrika
Fredrica Susanna Fredrika Susanna
Fredrick Fredrik
Fridric Fredrik
Fridrica Susanna Fredrika Susanna
Friedrik Adam Fredrik Adam
Gamalie Gamaliel
Gundla Gundela
Gunil Gunnil
Gunila Gunilla
Gunild Gunnild
Gunilda Gunnilda
Gunnilla Kristina Gunilla Kristina
Gustaf Gustav
Gustaf Elof Gustav Elof
Gustaf Fredrik Gustav Fredrik
Gustaf Lorens Gustav Lorens
Gustafva Gustava
Hedvig Elisabeth Hedvig Elisabet
Helena Sophia Helena Sofia
Hilda Carolina Hilda Karolina
Hilda Sophie Hilda Sofie
Hindrick Henrik
Hindrik Henrik
Ida Eufrosyne Ida Eufrosina
Ingebor Ingeborg
Ingerd Ingegerd
Inggärd Ingegerd
Ingiar Ingegerd
Ingier Ingegerd
Ingierd Ingegerd
Ingiär Ingegerd
Ingiärd Ingegerd
Ingjerd Ingegerd
Ingjärd Ingegerd
Ingred Ingrid
Ingredh Ingrid
Ingri Ingrid
Ingrid Mari Ingrid Marie
Ingärd Ingegerd
J C? J K?
Jacob Jakob
Jean Filip Lorenz Jean Filip Lorens
Jean Gustaf Jean Gustav
Johan Adolph Johan Adolf
Johan Christoffer Johan Kristoffer
Johan Fredrik Olof Wilhelm Johan Fredrik Olof Vilhelm
Johan Gustaf Johan Gustav
Johan Jacob Johan Jakob
Johana Johanna
Johanna Christina Johanna Kristina
Johanna Mathilda Johanna Matilda
Joseph Josef
Karl Gustaf Karl Gustav
Katrina Katarina
Kersti Kerstin
Kiell Kjell
Kierstin Kerstin
Kirstin Kerstin
Kjerstin Kerstin
Krestjan Kristian
Kristjon Kristion
Lussia Lusia
M C M K
Magnie Magnus
Marcus Markus
Margreta Margareta
Martha Stina Marta Stina
Mathes Mattis
Mathilda Matilda
Mathis Mattis
Mattes Mattis
Märtha Märta
Mätta Metta
N Gustaf N Gustav
Nicklas Niklas
Nickolaus Niklas
Niclas Niklas
Nills Nils
Nils Gustaf Nils Gustav
Olofva Olova
Olufwa Olova
Oscar Oskar
Paulus Paul
Pehr Per
Pehrnilla Pernilla
Philip Filip
Philiph Filip
Påfwel Påvel
Påfwell Påvel
Påhl Pål
Påwel Påvel
Pähr Per
Pär Per
Salumon Salomon
Segrid Sigrid
Segryd Sigrid
Sisa Sissa
Sissla Sissela
Swen Sven
Swen? Sven?
Swänborg Svenborg
Thilda Sofia Tilda Sofia
Thora Tora
Thorbjörn Torbjörn
Thore Tore
Thure Leonard Ture Leonard
Thuved Tuve
Trufved Trued
Trufwed Trued
Trulls Truls
Truved Trued
Tufed Tuve
Tufve Tuve
Tufve? Torsten? Tuve? Torsten?
Tufved Tuve
Tufwe Tuve
Tufwed Tuve
Ture? Tufve? Ture? Tuve?
Tuved Tuve
Tuved? Tuve?
Ulrika Elinor Ulrika Ellinor
Wijar Viar
Wolmar Volmar
Zaharias Sakarias
Zakarias Sakarias
Zander Sander
Åstwedt Åsved

Normerade Efternamn

Efternamn NormeratEfternamn
Ahlandsberg Alandsberg
Allansberg Alandsberg
Almquist Almkvist
Andersson Lilia Lilja
Andreasdotter Pihlgren Andreasdotter Pilgren
Arffwidsdotter Arvidsdotter
Arfvidsdotter Arvidsdotter
Arfvidsson Arvidsson
Benetsson Bengtsson
Bergqvist Bergkvist
Bernetzdotter Berntsdotter
Björkedahl Björkedal
Blomqvist Blomkvist
Bothwidsson Botvidsson
Bredahl Bredal
Carlsdotter Karlsdotter
Carlsdotter Hjelt Karlsdotter Hjelt
Carlsson Karlsson
Carlsson Gren Karlsson Gren
Carlsson Rhodin Karlsson Rhodin
Castowius Castovius
Christensdotter Kristensdotter
Christensdotter Kristensson
Christensson Kristensson
Christersdotter Ljunggren Kristersdotter Ljunggren
Christiansdotter Kristiansdotter
Christiansson Kristiansson
Christiansson Dal Kristiansson Dal
Christoffersson Kristoffersson
Ciälsson Kjellsson
Clemetsson Klemetsson
Crona Krona
Cronholm Kronholm
Dahlkvist Dalkvist
Dahlqvist Dalkvist
Dahlqwist Dalkvist
Dahlström Dalström
Efverlöf Everlöv
Ekdahl Ekdal
Ekedahl Ekedal
Ekelöf Ekelöv
Eklöf Eklöv
Eliesson Eliasson
Engqvist Engkvist
Ericksson Eriksson
Ericsdotter Eriksdotter
Ericsson Eriksson
Erlansdotter Erlandsdotter
Erllansson Erlandsson
Eskelsson Eskilsson
Eskildsdotter Eskilsdotter
Everlöf Everlöv
Fahlberg Falberg
Falck Falk
Flinck Flink
Fläsenberg Flässenberg
Freij Frej
Fäldt Fält
Gamaliesdotter Gamalielsdotter
Gamaliesson Gamalielsson
Gammalielsdotter Gamalielsdotter
Gammalielsson Gamalielsson
Giös Gös
Gjös Gös
Graesdotter Graessdotter
Grahn Gran
Green Gren
Gunesson Gunnesson
Gustafsdotter Gustavsdotter
Gustafsdotter Krona Gustavsdotter Krona
Gustafsdotter Lallerman Gustavsdotter Lallerman
Gustafsson Gustavsson
Gustafsson Ekström Gustavsson Ekström
Gustafsson Krona Gustavsson Krona
Gustafsson Lallerman Gustavsson Lallerman
Henfrikssen Henriksson
Henrichsdotter Henriksdotter
Herz Hertz
Hindricksson Fägerbom Henriksson Fägerbom
Holmqvist Holmkvist
Horrneij Horney
Ifvarsdotter Ivarsdotter
Ifvarsson Ivarsson
Ingewaldsson Ingevaldsson
Jacobsdotter Jakobsdotter
Jacobsson Jakobsson
Jacobsson Balck Jakobsson Balck
Jakobidotter Jakobsdotter
Joannesson Johannesson
Johannesdoter Johannesdotter
Johannis Johannesson
Johannisdotter Johannesdotter
Johannisson Johannesson
Johansson Steen Johansson Sten
Jonasson Pihlgren Jonasson Pilgren
Juliusson Appelqvist Juliusson Appelkvist
Jägervald Jägervall
Jägerwall Jägervall
Jäppasdotter Jeppasdotter
Karlsson Appelqvist Karlsson Appelkvist
Kiellsson Kjellsson
Kielsson Kjellsson
Kiempe Kempe
Kihlgren Kilgren
Kronqvist Kronkvist
Liljedahl Liljedal
Lindahl Lindal
Lindencrona Lindenkrona
Lindquist Lindkvist
Lindqvist Lindkvist
Lindqwist Lindkvist
Lindwall Lindvall
Lundh Lund
Löfqvist Lövkvist
Magnidotter Magnusdotter
Magnusson Ahlandsberg Magnusson Alandsberg
Mathisdotter Mattisdotter
Matthesdotter Mattisdotter
Michelsdotter Mikaelsdotter
Nehlsson Nilsson
Nicklasson Niklasson
Niclasdotter Niklasdotter
Niclasson Niklasson
Nicolaidotter Niklasdotter
Nillsson Nilsson
Nilsson Lindwall Nilsson Lindvall
Norderg Nordberg
Olufsdotter Olofsdotter
Olufzdotter Olofsdotter
Pehrsdotter Persdotter
Pehrsson Persson
Pehrsson Ljungdal Persson Ljungdal
Philipsdotter Filipsdotter
Philipsson Filipsson
Pihl Pil
Pihlgren Pilgren
Påfwelsdotter Påvelsdotter
Påfwesdotter Påvelsdotter
Påhlsdotter Pålsdotter
Påhlsson Pålsson
Pållsson Pålsson
Påwelsdotter Påvelsdotter
Påwelsson Påvelsson
Pährsson Persson
Pärsdotter Persdotter
Pärsson Persson
Rehn Ren
Rickardsson Rikardsson
Ringdahl Ringdal
Ringqvist Ringkvist
Rydqvist Rydkvist
Siöberg Sjöberg
Skiön Skön
Steen Sten
Ståhl Stål
Stöör Stör
Sunesson Gunesson Sunesson Gunnesson
Svensson Blomqvist Svensson Blomkvist
Svensson Giöshult Svensson
Svensson Rydqvist Svensson Rydkvist
Svensson Thalin Svensson Talin
Swensdotter Svensdotter
Swensson Svensson
Swärd Svärd
Thoresson Toresson
Thormark Tormark
Thorsdotter Torsdotter
Thorsson Torsson
Thuvedsdotter Tuvesdotter
Thuvedsson Tuvesson
Torkilsdotter Torkelsdotter
Truesdotter Truedsdotter
Trufwesdotter Truedsdotter
Trullson Trulsson
Truvedsdotter Truedsdotter
Truvedsson Truedsson
Tufvedsdotter Tuvesdotter
Tufvedsson Tuvesson
Tufvesdotter Tuvesdotter
Tufvesson Tuvesson
Tufwedsdotter Tuvesdotter
Tufwedsson Tuvesson
Tufwesdotter Tuvesdotter
Tufwesson Tuvesson
Tufwidsson Tuvesson
Tuuesdotter Tuvesdotter
Tuuesson Tuvesson
Tuvedsdotter Tuvesdotter
Tuvedsson Tuvesson
Törnqvist Törnkvist
Västberg Vestberg
Wahlberg?Westberg Valberg? Vestberg?
Wahlgren Valgren
Waldemarsson Valdemarsson
Wallin Vallin
Warg Varg
Wassman Vassman
Wek Vek
Wekström? Vekström?
Wessberg Vessberg
Westerlund Vesterlund
Westesdotter Vestesdotter
Westesson Vestesson
Wickström Vickström
Wijarsdotter Viarsdotter
Wijarsson Viarsson
Wiking Viking
Wikman? Vikman?
Wikström Vikström
Winberg Vinberg
Wink Vink
Wredin Vretin
Wretin Vretin
Wästerdahl Västerdal
Wätterström Vetterström
Zachrisson Sakrisson
Zandersdotter Sandersdotter
Zandersson Sandersson
Åckermarck Åkermark
Åhl Ål
Åhlendahl? Ålendal?
Åhman Åman
Åhs Ås
Årendahl Årendal
Öhrn Örn

Alla räkningar är baserad på antalet poster och inte antalet unika personnummer.