Personnummer 1010
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-10-21
Doddatum 1918-02-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-01-10
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gunne
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gunne
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Holma, Björkbacken
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013