Personnummer 1050
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-08-31
Doddatum 1912-04-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1904-04-16
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013