Personnummer 1053
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-07-01
Doddatum 1916-10-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1865-01-05
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustafva
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Högholma
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013