Personnummer 1054
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1838-11-05
Doddatum 1918-07-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-04-29
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013