Personnummer 1079
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-11-06
Doddatum 1927-06-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-03-23
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Larsson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Larsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke Yttergård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013