Personnummer 1108
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1836-03-18
Doddatum 1907-10-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-12-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Pålsson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Pålsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hov 1
Dodforsamling Hov (L)
Ovrigt1 Anm: gift 3 ggr.
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013