Personnummer 1109
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1836-12-15
Doddatum 1906-04-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1869-06-13
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Benedikta
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013