Personnummer 1122
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1835-02-16
Doddatum 1925-06-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-12-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Andersson
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ubbalt
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013