Personnummer 1138
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-09-12
Doddatum 1920-03-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1860-11-17
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013