Personnummer 1162
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1834-11-20
Doddatum 1909-04-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1900-06-27
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013