Personnummer 1210 1210
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1831-06-12 1831-06-12
Doddatum 1914-08-25 1914-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1908-05-16
Kon K K
Civilstand änk.
Fornamn Helena Helena
Efternamn Horney Nilsdotter
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Helena Helena
NormeratEfternamn Horney Nilsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version) Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Erikstorp