Personnummer 1234 1234
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1830-00-00 1830-09-07
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd gift änk.
Förnamn Ch Kristina
Patronymikon Nilsdotter Nilsdotter
Normerat förnamn K Kristina
Efternamn Nilsdotter Nilsson
Boendeadress Ryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Sven Nilsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00402
Döddatum 1914-05-18
Datum ändrat civilstånd 1888-11-22
Tillnamn/efternamn Nilsson
Dödadress Ryd