Personnummer 1245
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-07-12
Doddatum 1904-07-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-11-11
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Gren
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Gren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Fattiggård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013