Personnummer 1248
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-12-16
Doddatum 1921-07-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1918-05-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Johansson Sten
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Johansson Sten
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gruvan
Dodforsamling Bjuv (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013