Personnummer 1278 1278
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1828-00-00 1828-04-27
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön M M
Civilstånd gift änk.
Titel/yrke Torpare
Förnamn J Jonas
Patronymikon Persson Persson
Normerat förnamn J Jonas
Efternamn Persson Persson
Boendeadress Flässeryd, Nya hult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Extra text husfader
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Döddatum 1907-12-31
Datum ändrat civilstånd 1895-02-21
Dödadress Flässeryd