Personnummer 1278 1278
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1828-00-00 1828-04-27
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand gift änk.
Titel Torpare
Fornamn J Jonas
Efternamn Persson Persson
NormeratFornamn J Jonas
NormeratEfternamn Persson Persson
Boendeadress Flässeryd, Nya hult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Ovrigt1 husfader
Kalla1 Folkräkning 1860 SDB7
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Doddatum 1907-12-31
DatumAndratCivilstand 1895-02-21
Dodadress Flässeryd