Personnummer 1287 1287
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1828-00-00 1828-12-03
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand ogift gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Svensson Svensson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Svensson Svensson
Boendeadress Böshult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Jonas Nilsson
Kalla1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 6 1901-2013
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
Doddatum 1915-12-01
DatumAndratCivilstand 1863-07-05
Dodadress Böshult