Personnummer 1294
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-03-11
Doddatum 1907-05-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1866-03-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013