Personnummer 1393 1393
Källtyp SDB SDB
Födelsedatum 1821-12-11 1821-12-11
Döddatum 1898-02-02 1898-02-02
Datum ändrat civilstånd 1875-09-03 1875-09-03
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke Handlande Handlande
Förnamn Anders Anders
Patronymikon Nilsson
Tillnamn/efternamn Holmberg Holmberg
Normerat förnamn Anders Anders
Efternamn Holmberg Holmberg
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödadress Björsta Björsta
Dödförsamling Gudmundrå (Västernorrlands län) Gudmundrå (Västernorrlands län)
Källtyp spec SDB SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 SDB Sveriges dödbok 6 1901-2013
Källdatum 2017-00-00