Personnummer 1445 1445
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1812-11-05 1812-11-05
Doddatum 1901-11-27 1901-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-03-28
Kon M M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)