Personnummer 146 146 146 146
Källtyp Bouppteckning Markaryd AI:1 HFL Bouppteckning
Födelsedatum 1748-03-20 1748-03-20 1748-03-20 1748-03-20
Döddatum 1828-09-04 1828-08-08 1828-09-04
Källdatum 1829-00-00 1770-00-00 1832-00-00 1829-02-03
Kön m M M M
Civilstånd gift gift gift
Titel/yrke undantag undantag undantag
Förnamn Lars Lars Lars Lars
Patronymikon Eriksson Ericsson Ericsson Eriksson
Normerat förnamn Lars Lars Lars Lars
Efternamn Eriksson Eriksson Eriksson Eriksson
Dödadress Fjärholma Fjärholma Fjärholma
Dödförsamling Markaryd Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) gamla inhysesenkan Anna Gudmundsdotter 1741 Gift med Anna Gudmundsdotter bor i Fjärholma 1770- Anna Gudmundsdotter (17411030-1832) Anna Gudmundsdotter 1741 (inhysesänkan)
Barn/arvinge 5 barn: 2 söner, 3 döttrar af vilka 2:ne döttrar äro omyndiga: Stina 55 år, Lusia 52 år Kristina 17741127, Lusia 17770918 Anna 1772, Stina 1774, Lucia 1777, Gudmund 1781, Sven 1785; 5 barn: 2 söner, 3 döttrar, varav två döttrar är omyndiga: Stina 55, Lusia 52
Källtyp spec Bouppteckning Markaryd AI:1 Markaryd AI:7 Bouppteckning
Forskare Birgit B. Curt P. Stina L. Birgit B.
Källa 1 Sunnerbo häradsrätt (G) FII:31 (1828-1829) Bild 749 / sid 746 (AID: v76236.b749.s746, NAD: SE/VALA/01582) Markaryd (G) AI:1 (1770-) Bild 24 / sid 31 (AID: v19079.b24.s31, NAD: SE/VALA/00245) Markaryd (G) AI:7 (1827-1832) Bild 142 / sid 261 (AID: v19085.b142.s261) Sunnerbo häradsrätt (G) FII:31 (1828-1829) Bild 749 / sid 746 (AID: v76236.b749.s746, NAD: SE/VALA/01582)
Källa 2 Markaryd (G) AI:7 (1827-1832) Bild 142 / sid 261 (AID: v19085.b142.s261, NAD: SE/VALA/00245)
Boendeadress Harpholma Fjärholma
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Eric
Faderns efternamn Persson
Moderns förnamn Kirstin
Moderns efternamn Larsdotter
Extra text Blind
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Förmyndare: Andreas Månsson i Harpholma, Sven Persson i Tormansbygd
År (enligt källa) 81