Personnummer 1569 1569 1569 1569
Källtyp Bouppteckningsregister HFL Dombok Tidningsarkiv (KB)
Källdatum 1861-00-00 1860-09-24 1854-12-27
Kön M M M M
Civilstånd gift
Titel/yrke hemmansägare hemmansägare
Förnamn Gustaf Gustaf Gustaf Gustaf
Tillnamn/efternamn Appelberg Appelberg Appelberg
Normerat förnamn Gustav Gustav Gustav Gustav
Efternamn Appelberg Appelberg Appelberg Appelberg
Boendeadress Brånhult Brånhult Brånhult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödadress Brånhult
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) g m Anna Larsdotter
Källtyp spec Bouppteckningsregister Markaryd AI:4 Dombok 1860 Tidningsarkiv (KB)
Forskare Stina L. Stina L. Stina L. Stina L.
Källa 1 Sunnerbo häradsrätt (G) BouReg:1 (1735-1900) Bild 389 (AID: v188821.b389, NAD: SE/VALA/01582) Markaryd (G) AI:4 (1800-1812) Bild 212 / sid 409 (AID: v19082.b212.s409, NAD: SE/VALA/00245) Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:312 (1860) Bild 2980 (AID: v465796.b2980, NAD: SE/VALA/01582) Öresundsposten 1854-12-27
Källa 2 F II:49
Födelsedatum 1807-09-29
Döddatum 1861-00-00
Födelseadress Misterhult Sg
Faderns förnamn Niclas
Faderns efternamn Appelberg (1772–)
Moderns förnamn Juliana
Moderns efternamn von Wovern (1772–)
Patronymikon Appelberg