Personnummer 1608 1658
Kalltyp SCB, Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1851-00-00 1851-00-00
Kalldatum 1860-00-00 1860-00-00
Kon M M
Civilstand ogift ogift
Fornamn N C
Efternamn Andreasson Gunnesson
NormeratFornamn N K
NormeratEfternamn Andreasson Gunnesson
Boendeadress Flässeryd N Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hyresgäst
FadernsFornamn Andreas
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn A L
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Gunne Persson