Personnummer 163 163
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1856-11-29 1856-11-29
Doddatum 1905-04-14 1905-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-12-30
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Svensson Svensson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Svensson Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Brånhult
Dodforsamling Markaryd
ModernsFornamn Christina (Stina) (1826–1883)
ModernsEfternamn Magnusdotter Magnusdotter, Christina (1826–1883)
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)