Personnummer 1678 1678
Källtyp SCB, Folkräkning Släktforskare
Födelsedatum 1857-00-00 1857-08-11
Källdatum 1860-00-00
Kön K K
Civilstånd ogift
Förnamn J Johanna
Patronymikon Johannisdotter Johannesdotter
Normerat förnamn J Johanna
Efternamn Johannesdotter Johannesdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Husfader: Johannes Nilsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Släktforskare
Forskare Stina L. Birgit B.
Källa 1 Folkräkning 1860 Släktforskare
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Födelseadress Flässeryd
Faderns förnamn Johannes
Faderns efternamn Nilsson (1808–1893)
Moderns förnamn Christina
Moderns efternamn Jonsdotter, Christina (1819–1882)