Personnummer 1683 1683
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1842-00-00 1842-09-00
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön M M
Civilstånd ogift ogift
Förnamn J Jonas
Patronymikon Johannisson Johannesson
Normerat förnamn J Jonas
Efternamn Johannesson Johannesson
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Johannes
Faderns efternamn Jonasson
Moderns förnamn A
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 SDB
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Döddatum 1861-06-02
Dödadress Flässeryd