Personnummer 1711 1711
Källtyp SCB, Folkräkning Folkräkning
Födelsedatum 1811-00-00 1811-00-00
Källdatum 1860-00-00 1880-00-00
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke Hemmansegare undantag
Förnamn Johannes Johannes
Patronymikon Jonasson Jonasson
Normerat förnamn Johannes Johannes
Efternamn Jonasson Jonasson
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) A Nilsdotter Anna Nilsdotter (1806)
Extra text husfader
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Folkräkning 1880
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Folkräkning 1880
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399