Personnummer 1731 1731
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1800-00-00 1800-06-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand änk. änk.
Titel fattighjon
Fornamn Anders Anders
Efternamn Jönsson Jönsson
NormeratFornamn Anders Anders
NormeratEfternamn Jönsson Jönsson
Boendeadress Vekaboda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Ovrigt1 I fattiggården
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1884-04-28
Dodadress Vekaboda