Personnummer 1738 1738
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1802-00-00 1802-04-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Christina Kristina
Efternamn Larsdotter Larsdotter
NormeratFornamn Kristina Kristina
NormeratEfternamn Larsdotter Larsdotter
Boendeadress Trälora Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1882-11-22
Dodadress Trälora Skattegård