Personnummer 1750 1750
Källtyp Soldatregistret Folkräkning
Födelsedatum 1806-11-16 1806-00-00
Källdatum 2020-00-00 1880-00-00
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke soldat Soldat f.d.
Förnamn Anders Anders
Tillnamn/efternamn Melin Melin
Tidigare efternamn Svensson
Normerat förnamn Anders Anders
Efternamn Melin Melin
Boendeadress Misterhult Markaryd Sg
Faderns förnamn Sven
Faderns efternamn Nilsson
Moderns förnamn Helena
Moderns efternamn Carlsdotter
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Johanna Jonsdotter 1807-1882 Jonsdotter, Johanna, f. 1807 i Markaryd Kronobergs län
Barn/arvinge Johanna 1830, Stina 1833
Extra text Antagen 1835 , avsked 1865
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Misterhult 50
Källtyp spec Soldatregistret Folkräkning 1880
Forskare Birgit B. Stina L.
Källa 1 Centrala soldatregistret Folkräkning 1880
Källa 2 A1:8 p.157
Källa 3 A1:10 p.650
Källa 4 A1:12 p.546
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd