Personnummer 1751 1751
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1801-00-00 1801-06-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Johanna Johanna
Efternamn Månsdotter Månsdotter
NormeratFornamn Johanna Johanna
NormeratEfternamn Månsdotter Månsdotter
Boendeadress Fägerhult Kronogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1889-05-06
Dodadress Fägerhult Kronogård