Personnummer 1753 1753
Källtyp SCB, Folkräkning SDB
Födelsedatum 1851-00-00 1851-03-00
Källdatum 1860-00-00 2017-00-00
Kön K K
Civilstånd ogift ogift
Förnamn A Anna
Patronymikon Nilsdotter Nilsdotter
Normerat förnamn A Anna
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Jonsson
Moderns förnamn Ch Christina
Moderns efternamn Jonasdotter Jonasson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 SDB
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Döddatum 1864-02-10
Dödadress Sjöaryd Skattegård