Personnummer 1753 1753
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1851-00-00 1851-03-00
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn A Anna
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
NormeratFornamn A Anna
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jonsson
ModernsFornamn Ch Christina
ModernsEfternamn Jonasdotter Jonasson
Kalla1 Folkräkning 1860 SDB7
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Doddatum 1864-02-10
Dodadress Sjöaryd Skattegård