Personnummer 1758
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1839-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn A L
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn A L
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel undantagshjon
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Nilsson
Moderns titel undantagshjon
Moderns förnamn I
Moderns efternamn Nilsdotter
Extra text husfader: Johannes Jonsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399