Personnummer 1764
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1848-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn B
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn B
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Århult Norra
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Nils Gudmundsson
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400