Personnummer 1768
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1802-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd gift
Förnamn Ch.
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn K
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Nils Nilsson dä (1800)
Barn/arvinge J Nilsdotter (1829), J Nilsson (1831), S Nilsdotter (1833), A.L. Nilsdotter (1836), Ch. Nilsdotter (1838)
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Fler i hushållet: A Mattisson, undantagshjon (1793), S Johansdotter (1793), Ch. Andersdotter (1823), J Andersdotter (1828)
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400