Personnummer 1771
Källtyp SCB, Folkräkning
Födelsedatum 1854-00-00
Källdatum 1860-00-00
Kön K
Civilstånd ogift
Förnamn G
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn G
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Faderns titel hemmansägare
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Jonsson
Moderns förnamn Ch
Moderns efternamn Jonasdotter
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860
Forskare Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399