Personnummer 1786
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Hyresgäst
Fornamn Andreas
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges A L Nilsdotter
Ovrigt1 husfader: N Andersson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399