Personnummer 1787 1787
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1795-00-00 1795-11-16
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand änk. änk.
Titel Backstuguhjon fattighjon
Fornamn Andreas Andreas
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Andreas Andreas
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Mjäla, Torpa annex
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Torpa Torpa
BarnArvinge dotter? Johanna, f. 1829 i Markaryd Kronobergs län
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1881-10-12
DatumAndratCivilstand 1868-08-28
Dodadress Mjäla