Personnummer 1791
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1841-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel tjenstehjon
Fornamn J
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn J
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader: Nils Jonsson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399