Personnummer 1792 1792
Källtyp SCB, Folkräkning HFL
Födelsedatum 1831-00-00 1831-04-03
Källdatum 1860-00-00 1837-00-00
Kön M M
Civilstånd ogift barn
Förnamn J Johannes
Patronymikon Nilsson Nilsson
Normerat förnamn J Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Dödförsamling Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) husfader: Nils Nilsson dä
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Markaryd AI:8
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Markaryd (G) AI:8 (1833-1837) Bild 20 / sid 9 (AID: v19086.b20.s9, NAD: SE/VALA/00245)
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
Titel/yrke son
Faderns förnamn Nils
Faderns efternamn Nilsson (1800-09-10)
Moderns förnamn Kristina
Moderns efternamn Gunnesdotter (1802-05-07)