Personnummer 1796 1796
Källtyp SCB, Folkräkning Folkräkning
Födelsedatum 1808-00-00 1808-00-00
Källdatum 1860-00-00 1880-00-00
Kön M M
Civilstånd gift gift
Titel/yrke Hemmansegare undantag
Förnamn Johannes Johannes
Patronymikon Nilsson Nilsson
Normerat förnamn Johannes Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd Markaryd
Dödförsamling Markaryd Markaryd
Anhörig (make/maka om inte annat anges) Ch. Jönsdotter (1819) fru: Jonsdotter, Christina, f. 1819 i Markaryd Kronobergs län
Barn/arvinge J Johannisson (1838), Ch Johannisdotter (1841), N Johannisson (1843), B Johannisdotter (1845), A Johannisson (1848), S Johannisson (1850), A. L. Johannisdotter (1854), J Johannisdotter (1857) barn: Johanna, f. 1857
Extra text husfader
Källtyp spec SCB, Folkräkning 1860 Folkräkning 1880
Forskare Stina L. Stina L.
Källa 1 Folkräkning 1860 Folkräkning 1880
Källa 2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400