Personnummer 1798 1798
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1799-00-00 1799-02-12
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand änk. änk.
Titel Inhyses inhyses
Fornamn Johannes Johannes
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Johannes Johannes
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Kraxeboda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Vittsjö (L) Vittsjö (L)
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB7
Doddatum 1884-09-26
Dodadress Kraxeboda