Personnummer 1809
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1808-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel Inhyseshjon
Fornamn Anna
Efternamn Olofsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Olofsdotter
Boendeadress Torslehult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Visseltofta
Kalla1 Folkräkning 1880