Personnummer 1825
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1799-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel Undant.
Fornamn Stina
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880