Personnummer 1842
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1796-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel inhyseshjon
Fornamn Johanna
Efternamn Pålsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Pålsdotter
Boendeadress Broby moder
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Broby
Kalla1 Folkräkning 1880